undefined

1. Spracovanie osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti ONKEL family s.r.o. , so sídlom Novej sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 06504795, zapísané vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 102474 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/20 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

meno a priezvisko
názov spoločnosti
e-mail
telefónne číslo
adresa

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČO, telefónne číslo, e-mail, adresa je nutné spracovať za účelom realizácie objednávky. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

Zber ostatných informácií

Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z vášho počítača a prehliadača, vrátane vašej IP adresy, atribúty softvéru a hardvéru a navštívenej stránky.

Súhlas

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti info@kneeguardkids.cz, ONKEL family s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Spracovatelia

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ služby GoPay
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vaše práva
Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
vziať súhlas kedykoľvek späť,
požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
2. Použitie informácií
Akékoľvek informácie, ktoré od vás zbierame, môžu byť použité pre:
Personalizáciu vašu skúsenosti a reakciu na vaše individuálne potreby
Poskytovanie personalizovaného obsahu reklamnej
Zlepšenie našich stránok
Zlepšenie služieb zákazníkom a vaše potreby podpory
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Správu súťaže, propagácia alebo prieskum
 

3. E-Komercia Súkromie
Sme jedinými vlastníkmi informácií zhromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zo žiadneho dôvodu predávané, vymieňané, prevádzané alebo poskytované akejkoľvek inej spoločnosti, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie požiadavky a/alebo transakcie, napr. zaslanie objednávky.

4. Zverejnenie informácií tretím stranám
Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame alebo inak prevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, ak sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné. Veríme, že je nutné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti, podozrenie z podvodu, situácia zahŕňajúca potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovanie našich podmienok používania alebo v iných prípadoch vyžadovaných zákonom. Neosobné dáta však môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové účely, reklamné alebo iné použitie.


5. Ochrana informácií
Realizujeme celý rad bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu citlivých informácií prenášaných online používame najmodernejšie šifrovanie. VpnMentor tiež chráni vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je udelený iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú na výkon práce (napríklad účtovanie alebo zákaznícky servis). Počítače / servery slúžiace na ukladanie osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.
Používame cookies?
Áno. Naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy. Navyše, naše cookies zvyšujú užívateľský zážitok pomocou sledovania a zacielenia na záujmy používateľa. Použitie cookie však nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.
Remarketing
Prevádzkovateľ webových stránok využíva na svojich webových stránkach funkciu remarketing služby Google AdWords (ďalej len „remarketing“). Remarketing umožňuje prevádzkovateľovi webových stránok opätovne osloviť návštevníkov svojich webových stránok, ktorí predtým svojou návštevou prejavili záujem o jeho služby. Po príchode na webové stránky je návštevník označený a anonymne zaradený do zoznamu cieľového publika. Toto označenie je zaistené cez súbory cookie. Jedná sa o textové súbory, ktoré identifikujú prehliadač návštevníka a tomu priradia určité správanie (napr. čo je v danom prehliadači vyhľadávané, aké stránky sú navštevované a pod.)) Súbory cookie nie sú priamo viazané na meno ani e-mailovú adresu návštevníka. Ich platnosť je časovo obmedzená, opakovanou návštevou sa však platnosť predlžuje. Pre účely funkcie remarketing sú zhromažďované údaje užívateľov, ktorí navštívili webové stránky prevádzkovateľa, v

súlade s podmienkami inzercie spoločnosti Google (dostupná tu: https:://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=1) a zákona č. 101//22000 Zb., o ochrane osobných údajov. Dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google zobrazujú na tento účel reklamu webových stránok prevádzkovateľa na rôznych webových stránkach, a to využívaním súborov cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev užívateľa.
Návštevníci webových stránok sa môžu odhlásiť od používania súborov cookie spoločnosťou Google na stránke Nastavenie reklám spoločnosti Google (dostupné tu: www.google.sk/ads/preferences)
 

6. Odhlásenie
Poskytnutú e-mailovú adresu používame na zaslanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, občasným firemným oznámením, zaslanie informácií o výrobkoch, atď. Ak sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť od prijímania budúcich e-mailov, v dolnej časti každého e-mailu nájdete podrobný návod pre odhlásenie .

7. Súhlas
Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.